İrsaliyeli Fatura

İrsaliye Ve faturalar ayrı ayrı kullanılabildiği gibi tercih edilmesi halinde her ikisinin bir araya gelmiş hali şekli olan ‘ İrsaliyeli Fatura ‘ olarak da kullanılabilir.  İrsaliyeli Fatura En az 1 Asıl 2 Kopya olarak düzenlenir, istenmesi halinde nüsha sayısı çoğaltılabilir. İrsaliyeli fatura basımı Maliye Bakanlığının anlaşma yapmış olduğu Anlaşmalı Matbaalarda basılabilir. Bu faturayı kullanan mükellefler için Fatura yada irsaliyeyi ayrı ayrı bulundurma zorunluğu yoktur.

 

ANLAŞMALI MATBAA

” Fatura – Sevk İrsaliyesi – Gider Pusulası – Perakende Satış Fişi – Serbest Meslek Makbuzu – Reçete – Taşıma İrsaliyesi – Toplu Taşıma İrsaliyesi – Günlük Müşteri Listesi – Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti – Yolcu Lisetesi – Müstahsil Makbuzu  – Dip Koçanlı Giriş Bileti – Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi – İrsaliyeli Fatura – Ambar Tesellüm Fişi – Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi – Döviz Satım Belgesi – Sigorta Komisyon Gider Belgesi – Ödünç Sözleşmesi – Özel Fatura – Fatura/Çek – Yolcu Bileti – Sigorta Poliçeleri – Ek Belgeler(Zeyilnameler) – Orman Koop. Ödeme Cetveli – Giriş Bileti – Adisyon – Döviz Alım Belgesi – Bilgi Formu ve Tutanak – Kıymetli Maden Satım Belgesi – Kıymetli Maden Alım Belgesi ” gibi resmi evrakların basımı, dağıtımı ve çoğaltılmasına, incelendikten sonra maliye tarafından yeterli görülerek izin verilmiş olan matbaalar “Anlaşmalı Matbaa” olarak adalndırılır. Maliye, matbaa ile anlaşma yapması ve resmi evrakların basımına izin vermesi için öncelikle müraacatta bulunan matbaanın makine teşkilatının yeterli bulunması, özgeçmişinde sabıka bulunmaması gibi özellikler istemekle beraber matbaalardan belli bir miktarda teminat mektubu, ya da nakit para blokesi alır ve kriterlere uyması halinde yeterlilik belgesi ile birlikte anlaşmalı evrak basımına izin verir. Anlaşma yapılan matbaa belirli bir Sıra / Seri numaralarını takip ederek resmi evrak basımını gerçekleştirebilir ve sadece bulunduğu il ve ilçelerine resmi evrak basabilir. Basılı evraklar üzerinde bulunduğu il koduda yer almaktadır. Bu il kodunun dışında anlaşmalı belge basımı yapamaz ve çoğaltamaz.

Göksu Matbaası olarak biz; Yılların verdiği güven ve kaliteyle, tüm matbu evraklarınızı titiz ve ivedi bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz.

Anlaşmalı belge basımında mali belgelerin Basımı için gerekli evraklar

ŞAHIS İSE:
* Nüfus cüzdanı Fotokopisi
* Vergi Levhası Fotokopisi
* Yeni işletmede (Açılış Tutanağı)

ŞİRKET İSE :
* Vergi Levhası Fotokopisi
* Vekaletname fotokopisi
* İmza sürküsü ( Şirket yetkilisi )
* Son ödenmiş tahakkuk makbuzu

Akel Matbaa

Read all author posts

Leave a comment to this post Required fields are marked *