Tahsilat Makbuzu Örneği

TAHSİLAT MAKBUZU :

İşletmelerin belirli bir tutarı tahsil ettiğini gösterir belgedir. İki Nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası müşteriye verilir. Diğer nüshası firmada kalır. Müşteriler açısından paranın ödendiğine dair ispat eder.

Tahsilat makbuzunda;
-Makbuzu düzenleyen firmanın adı,ünvanı,adres,vergi dairesi ve numarası,
-Makbuzun düzenleme tarihi
-Müşterinin adı-soyadı ve ünvanı
-Tahsil edilen miktar,
-Tahsilatı yapan kişi adı-soyadı yazılmalı ve imzası attırılmalıdır.

tahsilat-makbuzu-akel-matbaa-ornek

Akel Matbaa

Read all author posts

Leave a comment to this post Required fields are marked *